Go to Top

Na de toespraak van de minister-president afgelopen maandag. 14 december, moeten we helaas onze trainingen stopzetten.

Lesgeven in de dojo is tot 19 januari niet mogelijk, pas op 12 januari 2021 horen we of de regels weer versoepeld kunnen worden.

Dit betekent dat we moeten wachten met onze activiteiten totdat we meer duidelijkheid hebben.

 

We houden alle leden via mail contact op de hoogte.