De karate stijl die bij van Gils sport wordt beoefend is het Shotokan Karate-do welke is aagesloten bij de Rijkserkende sportbond KBN (Karate-do Bond Nederland).  Het shotokan is een van de grootste stijlgroeperingen op de wereld. Karate is een Japans woord en betekent letterlijk “lege hand”.

Dit heeft betrekking op het feit dat karate een vorm van zelfverdediging is waarin geen gebruik wordt gemaakt van wapens. Door veel training kunnen karaktereigenschappen, zoals doorzettingsvermogen, zelfverzekerdheid,discipline, zelfbeheersing en correct gedrag in positieve zin worden beïnvloed. Het begrip “Do” (weg of levenswijze) staat voor deze ontwikkeling.

Het Shotokan karate kenmerkt zich door krachtige technieken, weloverwogen bewegingen, afwisselende spierspanning en krachtige weringen.  Dit wordt getraind in de Kihon (basistechnieken)  in Kata (stijlfiguren of schijngevecht) en in Kumite (het vechtaspect van karate). Belangrijke sleutelfactoren hierin zijn, snelheid, kracht, flexibiliteit en ritme.

Bij van Gils Sport wordt het karate-do vooral beoefend als zelfverdediging ,lichaamsontwikkeling en het begrijpen van de verschillende soorten karate oefenvormen. Naast de trainingen organiseert van Gils Sport ook regelmatig wedstrijden waar men eventueel aan kan deelnemen.

Karate Banden: Zoals met bijna alle budo sporten, wordt het niveau tot uitdrukking gebracht in de kleur van de band van de Karate-ka. Men begint met de witte band. Door middel van examens kan men elke keer een hogere gradatie verkrijgen. Na de witte band volgen: geel, oranje, groen, blauw, bruin (3 gradaties) en dan zwart.

De lessen worden gegeven door Peter van Gils die ongeveer 50 jaar geleden met karate-do begon. In het bezit is van de Ve Dan KBN en daarnaast zwarte banden heeft behaald bij andere organisaties zoals de WKSA en JKA en IOGKF. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen bij van Gils Sport terecht om deze boeiende tak van sport te beoefenen.