Karate

De karate stijl die bij van Gils sport wordt beoefend is het Shotokan Karate-do welke is aagesloten bij de Rijkserkende sportbond KBN (Karate-do Bond Nederland).

Judo

Judo is een van de verdedigingssporten bij Van Gils Sport. Tijdens de trainingen leer je de krachten van de tegenstander te gebruiken om jezelf te verdedigen.

Nunchaku-Do

Nunchaku-do is een Oosterse vechtkunst of vechtsport waarbij gebruik gemaakt wordt van de nunchaku.